Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6423/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6423/BNN-TCCB
V/v Ban hành quy chế khen thưởng thành tích phát hiện tham nhũng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Thanh tra Bộ

Tại Quyết định số 3573/QĐ-BNN-TTr ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tại điểm 4 mục II của Bản kế hoạch có phân công Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng: "Quyết định ban hành Quy chế về khuyến khích, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, cung cấp các thông tin về hành vi tham nhũng" trong quý IV/2010.

Ngày 20/9/2010, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 6632/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau: "Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ soạn thảo, ban hành Thông tư liên tịch quy định về khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng và người tố cáo, phát hiện hành vi chống tham nhũng".

Căn cứ Quyết định số 3573/QĐ-BNN-TTr ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng; Văn bản số 6632/VPCP-TCCV ngày 20/9/2010, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Tờ trình và Bộ trưởng đồng ý với kiến nghị của Vụ Tổ chức cán bộ như sau:

1. Trước mắt, trong khi chờ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ ban hành, Bộ chưa xây dựng Quy chế về khuyến khích, khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, cung cấp các thông tin về hành vi tham nhũng mà việc khen thưởng thành tích trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được thực hiện theo hình thức khen thưởng chuyên đề và cơ quan có trách nhiệm tổng hợp trình Bộ xem xét khen thưởng là Thanh tra Bộ.

2. Sau khi Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ được ban hành, Bộ sẽ tổ chức thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư đó. Trường hợp cần thiết, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ để trình Bộ trưởng ban hành các quy định nhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch đó.

(Kèm theo Tờ trình Bộ trưởng ngày 11/11/2010 của Vụ Tổ chức cán bộ).

Đề nghị thanh tra Bộ tổng hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/c);
- Lưu: TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6423/BNN-TCCB ngày 25/11/2010 ban hành Quy chế khen thưởng thành tích phát hiện tham nhũng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.645

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!