Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 642/TTG-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642/TTG-VX

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 642/TTG-VX NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC MỞ ĐỢT ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; tuy nhiê do tác động từ bên ngoài, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp.

Để đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống ma túy, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005, vận động toàn dân tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội; thiết thực hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy", "Ngày quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6", tạo đà cho việc triển khai thực hiện "Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai "Đợt cao điểm phòng, chống ma túy" với các nội dung như sau:

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng đồng loạt tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy nhằm ngăn chặn ma túy từ bên ngoài vào, nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm ma túy; xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra, phát hiện các họat động lợi dụng các loại hình dịch vụ kinh doanh khách sạn, vũ trường, nhà hàng, bar-karaoke để tổ chức lôi kéo người nghiện, thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, và lối sống buông thả, đồi trụy; kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; quy định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở cơ sở trong việc nắm tình hình, quản lý địa bàn không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển khẩn trương triển khai Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của bộ đội biên phòng và cảnh sát biển; nâng cao năng lực của các lực lượng chuyên trách đồng phối hợp với Bộ Công an ra quân truy quét tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới, đường bộ và trên biển.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra, phát hiện các loại tội phạm ma túy, đặc biệt là việc vận chuyển và buôn bán ma túy.

4. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan chỉ đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy có hiệu quả; phấn đấu đạt chỉ tiêu về cai nghiện đã đề ra; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, thực hiện tốt nội vụ trong các cơ sở cai nghiện, không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự, an toàn.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng các bài thuốc hỗ trợ cai nghiện đã nghiên cứu thành công, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các bài thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy để lựa chọn sản xuất và ứng dụng trong quá trình tổ chức cai nghiện; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy lợi dụng để pha chế và sử dụng.

6. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh nơi còn diện tích tái trồng hoặc có nguy cơ tái trồng cây có chứa chất ma túy, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc kiên quyết xóa bỏ các loại cây có chất ma túy, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đồng bào ở các khu vực có tập quán trồng các loại cây có chất ma túy nhằm đảm bảo kết quả phát triển thay thế vững chắc.

7. Bộ Giáo dục và đạo tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong thanh niên, học sinh và sinh viên, làm cho từng học sinh, sinh viên hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của ma túy tổng hợp ATS, kiên quyết không để các loại ma túy xâm nhập vào trường học.

8. Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông, Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, và báo chí đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy cho phù hợp, có hiệu quả; định hướng mục tiêu tuyên truyền vào các nhóm thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, địa bàn dễ lây nhiễm; tuyên truyền trực tiếp với từng loại đối tượng.

9. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan".... nhằm làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, các con chăm học, không sa đà vào các loại tệ nạn xã hội.

10. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm ma túy; chỉ đạo các lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn, tổng rà soát các loại hình dịch vụ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bar - karaoke để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để bọn tội phạm lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; kiên quyết triệt phá, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập hồ sơ truy tố theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; khẩn trương xây dựng trung tâm cai nghiện, chữa bệnh kết hợp với lao động, dạy nghề, tạo việc làm, nhằm chữa trị có hiệu quả cho những người mắc nghiện ma túy, tổ chức tốt công tác quản lý sau cai nghiện, chống tái nghiện, từng bước tạo điều kiện cho những người cai nghiện tốt, có hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng một cách vững chắc.

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thành viên của Mặt trận tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức thành viên ở cơ sở; động viên cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện mới, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện..... góp phần tích cực tham gia vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vì sự nghiệp phòng, chống ma túy mà hy sinh hoặc bị thương.

12. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Đặt nhiệm vụ phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của công đoàn các ngành, các cấp và các đơn vị.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đưa ra xét xử một số vụ án điểm để răn đe, trấn áp tội phạm.

Giao Bộ Công an giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện "Đợt cao điểm phòng, chống ma túy" của các Bộ, ngành và các địa phương; tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm2005.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Thủ Tướng Chính phủ số 642/TTG-VX ngày 24 tháng 5 ngày 24/05/2005 về việc mở đợt điểm phòng, chống ma túy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!