Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 638/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Số hiệu: 638/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 638/LĐTBXH-LĐVL
V/v Giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 08/LĐTBXH-TTr ngày 28/01/2004 của quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Trả lời Mục 1 của công văn nêu trên:

Theo quy định tại Điểm d Mục 3 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động trường hợp sau khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì Khoản trợ cấp thôi việc do công ty cổ phần chi trả kể cả thời gian làm việc cho khu vực Nhà nước.

2/ Trả lời Mục 2 của công văn nêu trên:

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 của Bộ luật Lao động, nếu tại thời Điểm doanh nghiệp xem xét ký quy định nghỉ hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp mà người lao động thuộc đối tượng tạm hoãn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động đó đương nhiên không thuộc đối tượng giải quyết theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ vì, hợp đồng lao động đó chưa thực hiện chấm dứt.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Bộ Luật Lao động trường hợp lao động nữ đang có thai mà hợp đồng lao động chấm dứt do hết hạn hợp đồng thì người sử dụng lao động không vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 111 của Bộ Luật Lao động, vì đây không phải là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo để Quý cơ quan được biết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 638/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126