Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6312/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6312/BNN-HTQT
V/v chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 UBLCP Việt Nam – An-giê-ri.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Xây dựng
(Vụ Hợp tác quốc tế).

 

Phúc đáp công văn số 1797/BXD-HTQT ngày 21/9/2010 của Quý Bộ, về việc chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – An-giê-ri, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau:

1. Hiệp định hợp tác An-giê-ri ký kết tháng 4 năm 2010: hai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực (i) vệ sinh thú y và (ii) bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Đặc trách Ma-grét và Châu Phi của An-giê-ri thay mặt hai Chính phủ ký kết. Triển khai thực hiện và làm các thủ tục của phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy ý kiến góp ý, sau đó là ý kiến thẩm định và ý kiến kiểm tra của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai Hiệp định trên để phối hợp với phía An-giê-ri triển khai thực hiện.

Phía Việt Nam đề nghị phía An-giê-ri làm các thủ tục phê duyệt của Chính phủ An-giê-ri và thông báo cho phía Việt Nam biết để hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính nhằm triển khai thực hiện Hiệp định trên.

2. Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực nghề cá biển và nuôi trồng thủy sản: Đây là Bản ghi nhớ đã được Lãnh đạo hai Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Đặc trách Ma-grét và Châu Phi An-giê-ri ký kết tháng 4 năm 2010. Để triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị trước mắt hai bên cử các đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam và An-giê-ri. Hai bên tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hợp tác cho từng năm cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Quý Bộ tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT, httvSP 05.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6312/BNN-HTQT ngày 18/11/2010 về chuẩn bị kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – An-giê-ri do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!