Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 63/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 63/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đảm bảo mọi đối tượng chính sách được nhận quà trước Tết

Để công tác đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 được đầm ấm và an toàn, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 63/LĐTBXH-VP và Công văn 64/LĐTBXH-VP. Theo đó:

- Yêu cầu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở LĐ-TB&XH thực hiện:

+ Rà soát, nắm bắt các đối tượng chính sách trên địa bàn để đảm bảo mọi đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết;

+ Cấp phát kịp thời gạo cứu đói một cách đầy đủ và đúng đối tượng;

+ Đảm bảo mọi trẻ em đều đón Tết vui tươi, đầm ấm;

+ Tăng cường phòng, chống mại dâm, ma túy, không để tình trạng học viên bỏ trốn tập thể.

- Yêu cầu các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đón Tết 2017:

+ Không tổ chức “tiệc tùng” xa hoa, đẩy mạnh tiết kiệm;

+ Nghiêm cấm tặng quà cho sếp dưới mọi hình thức, không chúc tết Lãnh đạo Bộ; tình hình tặng quà và nhận quà không đúng quy định được tổng hợp gửi báo cáo lên Thanh tra Bộ trước ngày 06/02/2017.

Công văn 63/LĐTBXH-VP và Công văn 64/LĐTBXH-VP được ban hành ngày 09/01/2017.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/LĐTBXH-VP
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, để chun bị tốt các điều kiện cho người dân được đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 vui tươi, đầm ấm, an toàn, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trin khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức tiệc tùng, đặc biệt là việc ăn uống xa hoa, lãng phí trong dịp tổng kết cơ quan, đơn vị, dịp kỷ niệm các sự kiện của tập th, cá nhân và trong dịp Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không được sử dụng ngân sách, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội,...

2. Nghiêm cấm tặng quà cho cấp trên dưới mọi hình thức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các quy định; không t chức chúc Tết Lãnh đạo Bộ, chủ động kim tra, nắm tình hình việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 để tng hợp, báo cáo Bộ (qua Thanh tra Bộ, trước ngày 06/02/2017).

3. Bố trí cán bộ trực trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để kịp thời xử lý những công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy n tại trụ sở làm việc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trong dịp Tết để đảm bảo thông tin được thông suốt, kịp thời.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiu số và các đối tượng chính sách khác. Phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để tng hợp, báo cáo Bộ xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm mọi người dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi.

5. Chỉ đạo tăng cường tự kim tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; nắm tình hình lương, thưởng Tết của người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, chủ động phối hợp với các địa phương trong việc phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có th xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

6. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ trong công tác thông tin, tng hợp tình hình các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đúng nội dung yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TKTH.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Đảm bảo mọi đối tượng chính sách được nhận quà trước Tết
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 63/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168
DMCA.com Protection Status