Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6143/BNN-TCCB về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6143/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 6143/BNN-TCCB
V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty 91;
- Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Hội, Hiệp hội xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Ngày 6/8/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB phát động trong toàn ngành phong trào thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”, trước đó, ngày 23/6/2008, Bộ đã ban hành Thông tư số 75/2008/TT-BNN hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và Thông tư hướng dẫn của Bộ bảo đảm hiệu quả, thiết thực, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty 91, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB ngày 8/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động thi đua “Vì một nền nông nghiệp Việt nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”

a. Trên cơ sở nội dung thi đua tại điểm 1.3 và nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại điểm 2, các cơ quan, đơn vị trong ngành phải triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị ở cơ quan, đơn vị mình, trong đó:

- Các cơ sở nghiên cứu khoa học đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, những công nghệ mới, quy trình sản xuất nông, lâm, thuỷ sản sạch, các loại giống có chất lượng cao và thời gian thực hiện.

- Các trường học tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2008 – 2009 và chiến lược phát triển của Trường đến năm 2010.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của đơn vị mình; biện pháp nâng cao chất lượng, chương trình đổi mới công nghệ, và quy trình sản xuất tiên tiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh, bảo quản, chế biến và số lượng những vùng chuyên canh an toàn, chất lượng cao, quy trình giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và xử lý chất thải.

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển các vùng sản xuất an toàn; các quy định và văn bản chỉ đạo của Sở về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề xuất những biện pháp tổ chức kiểm tra, đôn đốc để khắc phục và đi đến chấm dứt những cơ sở sản xuất, nuôi trồng, chế biến nông sản hàng hoá kém chất lượng.

- Các Hội, Hiệp hội xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch tổ chức chỉ đạo các hội viên thực hiện các quy định của Nhà nước về nâng cao chất lượng, nâng suất ngành hàng.

b. Thời gian báo cáo về Bộ trong tháng 12/2008.

c. Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Thi đua Khen thưởng và Kỷ luật) là cơ quan tập hợp số liệu và thời hạn báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm cơ sở cho việc xem xét khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm.

2. Về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổng kết thi đua, xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a. Tổ chức ký giao ước thi đua

Đối với phong trào thi đua thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị căn cứ nội dung thi đua đã được Bộ trưởng phát động trong Chỉ thị số 2373/CT-BNN-TCCB ngày 6/8/2008 để tổ chức ký giao ước thi đua. Thời điểm tổ chức ký giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết năm 2008 của các đơn vị cơ sở để tổ chức thực hiện trong năm 2009. Việc ký giao ước thi đua thực hiện trong nội bộ các đơn vị, giữa công chức trong phòng, bộ phận và công nhân trong các tổ, đội với nhau, hoặc tập thể cơ quan tổ chức ký giao ước với thủ trưởng đơn vị. Trước khi ký giao ước thi đua, thủ trưởng đơn vị tổ chức lễ ký phải thông qua chỉ tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện có số lượng tuyệt đối, tỷ lệ % để phân loại, chấm điểm thi đua.

Đối với phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, căn cứ nhiệm vụ được giao, chọn ra những lĩnh vực có tầm quan trọng, cấp bách cần thời gian giải quyết sớm, để tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua trong đơn vị.

Đối với các khối thi đua, đã được Bộ phân chia khu vực, lĩnh vực tại điểm IV, Phần I Thông tư số 75/2008/TT-BNN từ năm 2009, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hà Giang, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An đứng đầu danh sách khối các Sở; Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, Tổng Công ty Xây dựng thuỷ lợi 4, Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam – CTCP, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Trung cấp công nghệ và kinh tế Hà Nội, hai viện: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (tự giao đơn vị làm khối trưởng), Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (khối các Viện thuộc Bộ) đứng đầu danh sách Khối quản lý nhà nước, doanh nghiệp, Viện, Trường sẽ làm Trưởng khối thi đua. Đến năm 2010 sẽ đến các Sở và đơn vị đứng liền kề làm khối Trưởng.

- Nhiệm vụ của khối trưởng trong quý 4/2008 phải tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chung của khối. Các đơn vị trong khối đăng ký về Bộ số lượng đơn vị phấn đấu đạt Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ trong năm 2009. Kết thúc năm 2009, tổ chức sơ kết, tổng kết và suy tôn đơn vị dẫn đầu để Bộ xét tặng Cờ; khối trưởng tập hợp báo cáo kết quả hoạt động của khối về Bộ. Các đơn vị trong khối tham gia đóng góp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chung của khối. Thực hiện ký giao ước thi đua trong khối và có trách nhiệm tổ chức phát động thi đua đã được ký kết. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm theo thời gian quy định của khối trưởng.

- Nội dung hoạt động của khối thi đua phải bám sát Chỉ thị và Thông tư hướng dẫn của Bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và các nội dung thi đua trong khối. Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong khối, kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, bình xét xếp hạng đề xuất Bộ khen thưởng các đơn vị nhất, nhì, ba. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng các khối theo quy định của Bộ.

b. Công tác xét duyệt khen thưởng

Thực hiện điểm 1, phần III, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

- Khen thưởng thường xuyên, đơn vị cơ sở phải thực hiện bình xét và quyết định công nhận các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Việc xét công nhận tập thể lao động xuất sắc đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, do Bộ trưởng quyết định. Đối với việc xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho cá nhân cần lưu ý đối tượng được công nhận phải là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật lao động, có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên. Nếu trong 1 năm nghỉ làm việc từ 2 tháng (40 ngày) trở lên không được xét. Xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, thực hiện xét chọn trong số những cá nhân đạt lao động tiên tiến, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đề xuất có lợi để tăng năng suất lao động, được Hội đồng khoa học, hoặc Hội đồng thi đua khen thưởng cấp cơ sở công nhận.

- Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, phải bảo đảm kịp thời gian. Hồ sơ theo thủ tục đơn giản.

- Một cá nhân trong một năm được xét tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác nhau. Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở là tiêu chuẩn để xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại.

c. Về hồ sơ thủ tục, thời gian xét khen thưởng

Thực hiện Quy trình, xét duyệt khen thưởng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 của Bộ, quy định tại Điều II, Phần II Thông tư này. Bộ lưu ý các đơn vị thời gian gửi báo cáo tổng kết thi đua hàng năm và đăng ký thi đua của đơn vị về Bộ trước ngày 15/01, dự xét Cờ trước ngày 30/11 hàng năm (số liệu ước thực hiện).

3. Tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

Thực hiện Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ, Bộ lưu ý một số điểm chính trong việc tổ chức lễ đón nhận như sau:

Trang trí hội trường

- Quốc kỳ treo trên phông hậu, hoặc treo trên cột cờ về phía bên trái của sân khấu chiều nhìn từ dưới hội trường lên.

- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới ngôi sao vàng theo chiều thẳng đứng.

- Tiêu đề buổi lễ, trình bày theo kiểu chữ chân phương trên nền phông hậu về phía bên phải.

- Bục diễn giả có thể bố trí trên sân khấu (phía bên phải) hoặc phía dưới trước sân khấu.

- Hoa trang trí đặt ở dưới, trước bục đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẩu hiệu của buổi lễ được treo ở vị trí nổi bật, phù hợp với không gian hội trường. Nội dung khẩu hiệu do Ban tổ chức quyết định.

- Bên ngoài hội trường treo Quốc kỳ ở vị trí trang trọng, cờ trang trí, băng khẩu hiệu, tạo cảnh quan phù hợp với buổi lễ.

Thứ tự trao tặng, đón nhận

- Trao tặng cho tập thể trước, cá nhân sau.

- Hình thức khen thưởng cao được trao trước, thấp hơn trao sau.

- Trong trường hợp số lượng tập thể và cá nhân được trao tặng nhiều, tổ chức mời từng đợt, bố trí trao tặng hợp lý, không để người trao phải đi lên, đi xuống nhiều lần.

Trình tự trao tặng, đón nhận

- Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu phải đảm bảo tính thống nhất, trang trọng. Chỉ giới thiệu họ tên, chức vụ đồng chí đại biểu có chức vụ cao nhất về đảng, về chính quyền của từng cơ quan, địa phương; các đồng chí khác giới thiệu chung.

- Trưởng Ban tổ chức mời thủ trưởng đơn vị được khen thưởng báo cáo tóm tắt thành tích của đơn vị và mời cá nhân được khen thưởng báo cáo tóm tắt thành tích.

- Trưởng Ban tổ chức mời đại diện chính quyền, cấp uỷ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của đơn vị được khen thưởng và cá nhân được khen thưởng đứng lên vị trí danh dự để đón nhận quyết định của Chủ tịch nước.

- Trưởng Ban tổ chức công bố Quyết định. Đại diện tập thể hoặc cá nhân được khen thưởng đứng nghiêm theo hàng trên lễ đài nghe công bố và đón nhận Quyết định (những người tham dự khác tại hội trường không phải đứng dậy khi đọc Quyết định khen thưởng).

- Trưởng Ban tổ chức mời đồng chí Lãnh đạo có chức vụ cao nhất có mặt tại buổi lễ trao Huân chương, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân được khen thưởng. Người trao gắn Huân chương lên góc cao lá cờ truyền thống của đơn vị, hoặc gắn trên ngực áo của cá nhân. Nếu cá nhân đang đeo các loại Huân chương, Huy chương mà Huân chương, Huy chương được trao trong buổi lễ có hạng cao hơn, phải được gắn ở vị trí cao hơn các Huân chương, Huy chương có trước.

- Trưởng Ban tổ chức mời lãnh đạo cấp trên lên phát biểu ý kiến.

- Trưởng Ban tổ chức mời Thủ trưởng đơn vị, cá nhân được khen thưởng phát biểu ý kiến.

- Trưởng Ban tổ chức cảm ơn và tuyên bố bế mạc buổi lễ.

Thời điểm trao tặng, người nhận thưởng và tặng hoa

- Tổ chức trao tặng và đón nhận một lần ở một cấp xét thấy có tác dụng giáo dục, nêu gương tốt nhất. Không tổ chức diễu hành, hoặc tổ chức đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp khác, địa điểm khác.

- Kết hợp tổ chức trao tặng và đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong buổi lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị, hội nghị tổng kết, nhưng phải có chương trình cụ thể.

- Trường hợp cá nhân khen thưởng vắng mặt, hoặc đã qua đời, thì người đại diện hợp pháp của người được khen thưởng nhận thay.

- Không tặng hoa trong khi trao tặng, đón nhận khen thưởng, chỉ tặng hoa sau khi người được khen thưởng rời khỏi lễ đài hoặc sân khấu. Giữa các đợt trao tặng có thể có nhạc nền hoặc quân nhạc chào mừng.

Nhận được công văn này, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện, báo cáo về Bộ đúng thời gian.

Bộ gửi kèm theo công văn này danh sách các khối thi đua Doanh nghiệp, Trường, Viện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thi đua KTTW (Vụ 1, Vụ 2);
- Hội đồng TĐKT Bộ;
- Đảng uỷ cơ quan Bộ; Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ phía Nam;
- Công đoàn NN&PTNT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6143/BNN-TCCB về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị phát động thi đua và Thông tư hướng dẫn khen thưởng hàng năm của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49