Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6084/VPCP-TCCV về việc kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6084/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 6084/VPCP-TCCV
V/v kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Báo cáo số 828/BC-BYT ngày 18 tháng 8  năm 2008 về việc thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công (trong đó quy định mối quan hệ của các đơn vị sự nghiệp công lập với Ủy ban nhân dân các cấp) theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã đã tham gia nhiều năm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, nay không được tiếp tục sử dụng.

3. Bộ Y tế và Bộ Nội vụ khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch  số 08/2007/TTLTBYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước để bổ sung định mức biên chế cho công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

4. Bộ Y tế triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình các cấp; tiếp tục tổ chức các đoàn công tác để đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình cấp xã về trạm y tế cấp xã;

b) Bảo đảm kịp thời và đầy đủ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010 và hỗ trợ kinh phí địa phương cho sự nghiệp dân số, kế hoạch hoá gia đình.

6. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 5 Công văn này, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang khẩn trương ban hành quyết định thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum và Trà Vinh sớm ban hành quyết định thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Gia Lai, Phú Yên và Khánh Hòa bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây của tỉnh cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Sở Y tế;

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bạc Liêu chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

đ) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Trần Quốc Toản; các vụ: KGVX, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (05). Hào 86 b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6084/VPCP-TCCV về việc kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.311
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127