Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 580/LĐTBXH-PC ngày 01/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Phòng Tư vấn quan hệ lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm

Số hiệu: 580/LĐTBXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 01/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 580/LĐTBXH-PC
V/v thành lập Phòng TVQHLĐ tại Trung tâm GTVL

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh

Để thực hiện Dự án “Khuyến trợ quan hệ lao động lành mạnh tại nơi làm việc và tăng cường năng lực của các bên trong quan hệ lao động tại Việt Nam” được ký kết giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức lao động quốc tế do Bộ Lao động Mỹ tài trợ; Ban  Chỉ đạo Dự án quốc gia đã thống nhất thành lập Phòng Tư vấn quan hệ lao động trực thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh để tư vấn miễn phí cho đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm giới thiệu việc làm, làm thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thành lập Phòng Tư vấn quan hệ lao động./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 580/LĐTBXH-PC ngày 01/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Phòng Tư vấn quan hệ lao động tại Trung tâm Giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126