Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5748/BNN-TCCB hướng dẫn xét khen thưởng trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5748/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5748/BNN-TCCB
V/v hướng dẫn xét khen thưởng trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Tổng công ty 91.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 3565/BNV-TH ngày 13/10/2010 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010.

Đây là việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010.

Để việc khen thưởng được khách quan, đúng đối tượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, các Tổng công ty căn cứ vào tiêu chuẩn, tổ chức lựa chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn, để đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gửi hồ sơ về Bộ qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 01/11/2010 để Bộ xét chọn, giới thiệu với Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

(Gửi kèm Công văn số 3565/BNV-TH ngày 13/10/2010 của Bộ Nội vụ)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để báo cáo);
- Đoàn TN cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5748/BNN-TCCB hướng dẫn xét khen thưởng trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.119
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15