Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5692/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5692/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5692/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 130/TTr-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2008) về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc phối hợp, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009, các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6926/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 11 năm 2007.

2. Về việc đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ: Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình triển khai tổ chức Diễn đàn, nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc có tính liên ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân,
- Phó TTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, QHQT, TTĐT, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5692/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177