Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 561/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 27/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 561/LĐTBXH-TL
về việc thoả thuận áp dụng định mức lao động, tiền lương đối với thông tấn xã việt nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 561/LĐTBXH-TL NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THOẢ THUẬN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Kính gửi : Thông tấn xã Việt Nam

Trả lời công văn số 11/TTX-KHTV ngày 16-01-2002 của Thông tấn xã Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4731/VPCP-VX ngày 08-10-2001 của Văn phòng Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1436/TC/HCSN ngày 19-02-2002, Bộ Văn hoá Thông tin tại công văn số 580/VHTT-TCCB ngày 06-02-2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam được áp dụng hệ thống định mức lao động, tiền lương tính theo đơn giá sản phẩm, dịch vụ như thực hiện năm 2000 để làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương và nhuận bút đã thực chi cho người lao động năm 2001.

Đề nghị Thông tấn xã Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng phối hợp với Liên Bộ tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống định mức lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10-4-1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện từ năm 2002.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 561/LĐTBXH-TL ngày 27/02/2002 của Bộ Lao động, Thương binh vã Xã nội về việc thoả thuận áp dụng định mức lao động, tiền lương đối với Thông tấn xã Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!