Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5463/VPCP-KGVX về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5463/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5463/VPCP-KGVX
V/v kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 1 tháng 7 năm 2008, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ và quy định rõ thời gian thực hiện báo cáo. Nhưng cho đến nay nhiều cơ quan, đơn vị chưa báo cáo. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hoàn thiện "Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm" và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2008;

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện kế hoạch Tổng thể kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của cả nước;

- Đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tổng hợp, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kỷ niệm tại địa phương; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

3. Các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện các công việc liên quan đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 153/TB-VPCP nêu trên.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại địa phương, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội khẩn trương đóng góp ý kiến cho "Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm" và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 24 tháng 8 năm 2008.

5. Các Trưởng Tiểu ban quyết định ủy viên các Tiểu ban theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, GTVT, NG, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN các Vụ: ĐP, KTN, TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 58

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5463/VPCP-KGVX về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251