Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 533/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 533/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 533/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam"

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa-Thông tin;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2619/BKH-KHĐN ngày 17 tháng 4 năm 2007) về việc tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Văn hóa-Thông tin tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam" do quỹ Ford viện trợ không hoàn lại là 600.000 USD. Bộ Văn hóa-Thông tin đóng góp vốn đối ứng cho Dự án bằng hiện vật thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thông tin ký kết Dự án với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm triển khai Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và lưu ý các ý kiến của Bộ Công an nêu tại công văn số 1961/BCA-A11, ngày 25 tháng 10 năm 2006./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3b). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 533/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất phim Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.738
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234