Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5253/VPCP-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5253/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/VPCP-CN
V/v lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (văn bản số 35/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1011/BXD-QHKT ngày 10 tháng 5 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1666/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2908/BKHĐT-KTDV ngày 07 tháng 5 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1943/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 5 năm 2019) về việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lập Quy hoạch chung xây dng Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Quy hoạch; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan, tổ chức biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, VH, TT&DL, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5253/VPCP-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.097
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91