Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5150/VPCP-QHQT năm 2013 điều chỉnh Hiệp định viện trợ của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp cho dự án "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5150/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5150/VPCP-QHQT
V/v Điều chỉnh Hiệp định viện trợ của IFAD cho dự án "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa"

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3868/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 6 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thí điểm về giảm nghèo tại huyện Ia Pa" do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ (Hiệp định tài trợ số C-IT-59-VN3) đến ngày 05 tháng 12 năm 2013, thời hạn đóng khoản viện trợ là ngày 30 tháng 6 năm 2014 và không tăng ngân sách viện trợ của Dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai làm việc với (IFAD) để tiến hành thủ tục gia hạn cho dự án; đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thành dự án đúng hạn và đạt các mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5150/VPCP-QHQT năm 2013 điều chỉnh Hiệp định viện trợ của Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp cho dự án "Thí điểm giảm nghèo tại huyện Ia Pa" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35