Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 491/VPCP-QHQT về chương trình “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2010” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 491/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 491/VPCP-QHQT
V/v chương trình “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2010”

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 0114/PTM-VP ngày 12 tháng 01 năm 2010, tiếp theo các văn bản số 5726/VPCP-QHQT ngày 29 tháng 8 năm 2008 và văn bản số 6908/VPCP-QHQT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các hoạt động chính và thành phần tham dự chương trình “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2010” (dưới đây gọi tắt là Chương trình) gắn với chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội, dự kiến từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 02 năm 2010, được nêu tại văn bản trên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và trao đổi đối với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội để hoàn thiện nội dung Chương trình “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ, các hoạt động chính và thành phần tham dự phù hợp với chương trình, nội dung thăm và làm việc tại Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội.

3. Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình và là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính trong việc thẩm định dự toán, giải ngân và quyết toán Chương trình, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội (Vụ Đối ngoại);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 491/VPCP-QHQT về chương trình “Những ngày Việt Nam tại Ấn Độ năm 2010” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.193
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108