Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4689/VPCP-KTN năm 2015 chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4689/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4689/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Công văn số 23/TTr-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 1004/BXD-QHKT ngày 08 tháng 5 năm 2015), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1761/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3912/BNN-TCTL ngày 21 tháng 5 năm 2015) về chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức việc lập, thẩm định và trình duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, VH, TT&DL, NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4689/VPCP-KTN năm 2015 chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình, tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.68