Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 459/VPCP-KGVX về bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 459/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/VPCP-KGVX
V/v bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội nhạc sĩ Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Bộ Quốc phòng.

 

Để bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ trước 31 tháng 3 năm 2013 Đề án tổ chức cuộc thi định kỳ hát các bài hát về hai cuộc kháng chiến và Bác Hồ trên phạm vi toàn quốc, đồng thời khuyến khích các nhạc sĩ tiếp tục sáng tác thêm nhiều tác phẩm âm nhạc về đề tài kháng chiến và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để cuộc thi hát góp phần làm sống lại lịch sử dân tộc, xây dựng lòng tự hào về đất nước và Bác Hồ, trong nội dung thi cần có phần giới thiệu về nguồn gốc tác phẩm và tác giả bài hát, bối cảnh xã hội khi bài hát ra đời. Có thể cuộc thi gồm hai nhóm tham gia là ca sĩ không chuyên và ca sĩ chuyên nghiệp, có thể có giải thưởng cho ca sĩ là thanh niên (dưới 30 tuổi) và cả ca sĩ lớn tuổi hơn. Bộ Quốc phòng có thể có giải thưởng riêng cho ca sĩ hát các bài về quân đội, các quân binh chủng của quân đội.

Đề nghị Hội nhạc sĩ Việt Nam xem xét khả năng nhận trách nhiệm là cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi cấp cơ sở nên được triển khai từ năm 2013 và thi toàn quốc năm 2014 nhân dịp 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/VPCP-KGVX về bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135