Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4583/LĐTBXH-TL ngày 22/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước

Số hiệu: 4583/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4583/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2143/LĐTBXH ngày 10/12/203 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 8/01/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 52/LĐTBXH-TL trả lời Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng và công văn số 1617/LĐTBXH - TL ngày 27/5/2003 trả lời Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xếp lương đối với công nhân ghi đồng hồ và thu tiền nước. Vì vậy, nếu Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chức danh công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước thì cũng được vận dụng xếp lương theo thang lương A8, nhóm I (Thang lương công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp như thoả thuận tại 2 công văn nêu trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển xếp lại lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4583/LĐTBXH-TL ngày 22/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123