Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4515/LĐTBXH-TL ngày 30/12/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước

Số hiệu: 4515/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4515/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu khí Việt nam

Trả lời công văn số 2573/CV-ĐTL ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam về việc tại trích yếu, Bộ Lao động thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết c, điểm 1, phần C, mục IV, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương. thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, đối với các doanh nghiệp khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện, nwus bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định tại tiết b.3, điểm 2, mục III, Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH nói trên mà lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì ngoài quỹ lương thực hiện gắn với đơn giá tiền lương được giao, doanh nghiệp được trích ít nhất bằng 40% phần lợi nhuận tăng thêm (phần chênh lệch giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch gắn với đơn giá tiền lương) sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng tối đa không vượt quá 3 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp để bổ sung vào quỹ tiền lương phân phối trực tiếp cho người lao động thưo quy chế trả lương của doanh nghiệp và dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4515/LĐTBXH-TL ngày 30/12/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.955
DMCA.com Protection Status