Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4451/VPCP-KGVX về hoạt động của Kiều bào hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4451/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4451/VPCP-KGVX
V/v hoạt động của Kiều bào hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1927/BNG-UBNV ngày 01 tháng 6 năm 2010) và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1964/BVHTTDL-HTQT ngày 10 tháng 6 năm 2010), Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ (công văn số 432/TGCP-PG ngày 09 tháng 6 năm 2010) về việc tổ chức “Tuần văn hóa Phật giáo và Kiều bào hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và tổ chức Cầu truyền hình quốc tế hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức 02 hoạt động của Kiều bào hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1964/BVHTTDL-HTQT ngày 10 tháng 6 năm 2010 để hoàn chỉnh tên gọi, nội dung của Tuần Văn hóa hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Truyền hình VTC và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức “Cầu truyền hình quốc tế” từ ngân sách của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Bộ Ngoại giao làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các Đài Truyền hình trung ương và các Đài truyền hình địa phương tiếp sóng chương trình “Cầu truyền hình quốc tế” nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài chính;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Đài Truyền hình VTC;
- VP Ban Chỉ đạo QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- BTCN, các PCN; Các Vụ: ĐP, QHQT, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4451/VPCP-KGVX về hoạt động của Kiều bào hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


936
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41