Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4407/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4407/VPCP-KNTN
V/v kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 5 với các nhà tài trợ quốc tế  

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1191/BC-TTCP ngày 08 tháng 6 năm 2009 về kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 5 với các nhà tài trợ quốc tế; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng nghiên cứu những kinh nghiệm, khuyến nghị được nêu tại Đối thoại để tiếp thu, ứng dụng những nội dung phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Việt Nam nhằm tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Kiều Đình Thụ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4407/VPCP-KNTN ngày 30/06/2009 về việc kết quả tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 5 với các nhà tài trợ quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.022

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!