Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 440/TTg-QHQT về việc dự án "Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện đời sống cho các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 440/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 06/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 440/TTg-QHQT
V/v Dự án "Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện đời sống cho các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam"

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghj của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2043/BKH-KTĐN ngày 28/3/2007) về việc tiếp nhận Dự án "Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện đời sống cho các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp nhận Dự án "Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện đời sống cho các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam". Dự án có trị giá viện trợ không hoàn lại là 887.354 Euro (tương đương 1.064.825 USD), trong đó ngân sách do EC tài trợ thông qua tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế (HAI) là 665.515 Euro (75% ngân sách Dự án), ngân sách HAI cam kết sẽ vận động 221.838 EURO (trong đó Dự án mua nhập khẩu 01 xe ô tô và 03 xe máy).

2. Giao Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ, phối hợp chặt chẽ với tổ chức HAI trong vận động tài trợ cho 25% ngân sách còn lại của Dự án, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 440/TTg-QHQT về việc dự án "Thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ nhằm cải thiện đời sống cho các nhóm thiệt thòi ở Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.717
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74