Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4395/LĐTBXH-TL ngày 13/12/2002 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội về việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc trong DNNN

Số hiệu: 4395/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 13/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4395/LĐTBXH-TL
V/v Xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc trong DNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Nhà xuất bản Văn hoá-Thông tin

Trả lời công văn số 84/VHTT-QĐ ngày 22/10/2002 của Nhà xuất bản Văn hoá-Thông tin về việc ghi lại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 1, mục II Thông tư số 19/2000/TT-ĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì được xếp lương theo nguyên tắc làm công việc gì, hưởng lương theo công việc đó; giữ chức vụ gì hưởng lương theo chức vụ đó, không bảo lưu mức lương đang hưởng để làm cơ sở xếp lương ở nơi làm việc mới. Cơ sở để xếp lương là căn cứ vào công việc được giao; chức danh tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhận chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; hạng doanh nghiệp được xếp và tháng lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo qui định của Nhà nước.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thoa đã có thời gian công tác là 7 năm tại khách sạn Bông sen vàng nay chuyển đến làm việc tại Nhà xuất bản Văn hoá- Thông tin, được bố trí công việc đúng ngành học thì việc xếp lương phải căn cứ vào công việc được giao và chức danh tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch lương được xếp. Giám đốc nhà xuất bản thoả thuận về việc làm thử, thời gian làm thử. Sau thời gian thử việc theo qui định tại Điều 32 của Bộ Luật Lao động, nếu đạt yêu cầu thì được hưởng 100% mức lương theo công việc được giao.

Trên đây là ý kiến Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, đề nghị Nhà xuất bản Văn hoá- Thông tin thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4395/LĐTBXH-TL ngày 13/12/2002 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội về việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc trong DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status