Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 438/UBDT-CSDT về việc tăng cường quản lý chỉ đạo thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 438/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 09/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 438/UBDT-CSDT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2005

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/2004/QĐ-TTG

Ngày 20/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành và các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đẩy nhanh quá trình xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa có sự phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành, địa phương, do vậy chưa đảm bảo Mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc đề nghị:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần khẩn trương:

- Chỉ đạo việc rà soát lại quỹ đất (đất sản xuất, đất ở) trên địa bàn và công bố công khai. Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan trong việc thẩm tra, phê duyệt phương án, thủ tục chuyển đổi Mục đích sử dụng đất, giải ngân nguồn vốn đã phân bố để thực hiện theo quy định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh theo thẩm quyền tập trung chỉ đạo xử lý việc giao đất theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 134/2004/QĐ-TTg và các chính sách liên quan, nhất là cần có thái độ rõ ràng đối với các đơn vị đang sử dụng đất không hiệu quả. Đề nghị công việc này phải hoàn thành ngay trong Quý II năm 2005.

- Đơn giản hoá các thủ tục hành chính để khẩn trương hoàn tất việc bình xét, xác định đối tượng theo đúng Mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Đối với các khu vực bố trí đất sản xuất cho đồng bào phải đảm bảo nước cho sản xuất; ngoài số vốn hỗ trợ của nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân để ưu tiên nguồn vốn bố trí thêm không dưới 20% và huy động sự đóng góp của cộng đồng theo quy định của Quyết định 134/2004/QĐ-TTg để thực hiện.

- Cùng với việc bố trí đất sản xuất, cần làm ngay công tác qui hoạch và rà soát lại qui hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với Điều kiện của từng địa phương và lập dự án đưa chăn nuôi thành một ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nông thôn miền núi. Đồng thời, phải phát triển ngành nghề, đẩy mạnh công tác dạy nghề, nhất là cho thanh niên. Coi đây là giải pháp cơ bản chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn miền núi và giải pháp để giải quyết sức ép về thiếu đất sản xuất;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc tham gia tìm ra các giải pháp huy động nguồn lực trong cộng đồng. Đặc biệt là sự chia sẻ trách nhiệm của những người có thu nhập khá đối với người nghèo.

- Trong quá trình triển khai cần xây dựng phương án lồng ghép các Chương trình, Dự án trên địa bàn như Chương trình 135, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình 5 triệu ha rừng, Dự án định canh, định cư, xây dựng khu kinh tế mới và các Chương trình khác, đảm bảo tính đồng bộ và bền vững.

2. Thực hiện báo cáo định kỳ:

Uỷ ban Dân tộc đã có công văn số 118/UBDT-CSDT ngày 25/2/2005 về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg. Nhưng đến nay, một số địa phương chưa có báo cáo. Vì vậy, Uỷ ban Dân tộc là cơ quan thường trực giúp Chính phủ theo dõi không đủ thông tin để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và tình hình tổ chức thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để phục vụ cho báo cáo Chính phủ tại kỳ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2005, Uỷ ban Dân tôc yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2005. Báo cáo gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/6/2005.

Đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 438/UBDT-CSDT về việc tăng cường quản lý chỉ đạo thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230