Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4362/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/12/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc trả lời câu hỏi của WTO

Số hiệu: 4362/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 11/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4362/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Trả lời câu hỏi của WTO

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

Phúc đáp Công văn số 4835/TM-DB ngày 21/11/2002 của Quý Bộ về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Về các công ty nước ngoài tại Việt Nam phải thuê lao động thông qua “Trung tâm thuê mướn lao động”:

Ngày 02 tháng 04 năm 2002, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp tứ 11 đã thông qua Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động và Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003; trong đó, Khoản 1 điều 132 đã được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển lao đọng Việt Nam hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm...”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2002 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bắt buộc việc tuyển lao động Việt Nam phải thông qua Tổ chức giới thiệu việc làm/

2. Việc trả lương đối với lao động Việt Nam làm việc tại các văn phòng trong nước của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 708/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của Lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên đây là ý kiến  trả lời của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để quý Bộ tổng hợp, trả lời WTO./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4362/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 11/12/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về việc trả lời câu hỏi của WTO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status