Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4332/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4332/VPCP-QHQT
V/v: đẩy mạnh hợp tác với Ả-rập Xê-út 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản số 5748/BCT-HTQT ngày 18 tháng 6 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định khung về kinh tế, thương mại đầu tư và kỹ thuật đã ký giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trao đổi với phía Ả-rập Xê-út về việc ký kết các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, về tránh đánh thuế hai lần và hợp tác lao động;

- Phối hợp với Bộ Công Thương, trao đổi với phía Ả-rập Xê-út về việc thành lập Ủy ban Hỗn hợp giữa Chính phủ hai nước về hợp tác đầu tư, kinh tế và thương mại.

3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, xây dựng và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út, nghiên cứu mở rộng hợp tác với Ả-rập Xê-út sang các lĩnh vực công nghiệp và thương mại  khác, đặc biệt là đối với những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam; chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chủ động trao đổi với Công ty Dầu khí quốc gia Ả-rập Xê-út về kế hoạch hợp tác lâu dài cũng như thành lập liên doanh trong các dự án tổ hợp lọc hóa dầu cụ thể.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, xây dựng chương trình hợp tác đảm bảo an ninh lương thực với Ả-rập Xê-út và chương trình hợp tác ba bên giữa Việt Nam - Ả-rập Xê-út – các nước Trung Á, Châu Phi trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

5. Giao Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, trao đổi với phía Ả-rập Xê-út về việc thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - Ả-rập Xê-út.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,
Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4332/VPCP-QHQT ngày 26/06/2009 về việc đẩy mạnh hợp tác với Ả-rập Xê-út do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!