Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4323/VPCP-KGVX bổ sung nhiệm vụ làm phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4323/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4323/VPCP-KGVX
V/v bổ sung nhiệm vụ làm phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm TL-HN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1974/BVHTTDL-KHTC ngày 10 tháng 6 năm 2010 về việc bổ sung việc xây dựng phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất vào các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung việc xây dựng phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” do Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất, vào danh mục các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo việc làm phim bảo đảm chất lượng và tiến độ;

- Làm việc cụ thể với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính để bố trí kinh phí làm phim từ ngân sách dành cho các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tài chính;
- Hãng phim Hoạt hình Việt Nam;
- BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4323/VPCP-KGVX bổ sung nhiệm vụ làm phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168