Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4299/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Số hiệu: 4299/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 06/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4299/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2002 đối với TCty Hoá chất Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

Trả lời Công văn số 861/CV-HĐQT ngày 28/10/2002 của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại Công văn số 519 TCĐM/CN ngày 25/11/2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam là 88 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 kế hoạch năm 2002 như sau:

- Tổng doanh thu: 7.250.000 triệu đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước: Theo đúng qui định của Nhà nước;

- Lợi nhuận: 168.000 triệu đồng

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch theo nguyên tắc:

Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 105% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt tư 105% đến dưới 110% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 110% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3. Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2002 đối với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng Công ty.

 

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4299/LĐTBXH-TL ngày 06/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2002 đối với Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status