Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4297/VPCP-KTTH về việc đón đoàn Caravan Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4297/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4297/VPCP-KTTH
V/v đón đoàn Caravan Thái Lan

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi :

Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Giao thông vận tải,
Tài chính, Quốc phòng, Ngoại Giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2269/BVHTTDL-TCDL ngày 23 tháng 6 năm 2008), về việc cho phép Công ty Tân Hồng tổ chức đón đoàn Caravan Thái Lan vào nước ta tham quan, du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Tân Hồng triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đối với đoàn khách du lịch này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: TH, QHQT, NC, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4297/VPCP-KTTH về việc đón đoàn Caravan Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219