Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 427/VPCP-TH về việc dự lễ viếng đồng chí Võ Văn Kiệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 427/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 427/VPCP-TH
V/v dự lễ viếng đồng chí Võ Văn Kiệt

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Thành viên Chính phủ,
- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ

 

Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã từ trần ngày 11 tháng 6 năm 2008.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Các Thành viên Chính phủ tham dự lễ viếng Đồng chí Võ Văn Kiệt tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào 7h30 ngày 14 tháng 6 năm 2008;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức Đoàn của cơ quan mình đến viếng Đồng chí Võ Văn Kiệt trong ngày 14 tháng 6 năm 2008.

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: Các PCN, các Vụ: TCCB, TV; Cục QT, Cục HC-QT II; TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3b). P 60

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

ĐT. liên hệ:      Tại TP Hồ Chí Minh: Đ/c Thái Hiền Lương: 08082703; 0903735555

Tại Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng: 08044949; 0913201945

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 427/VPCP-TH về việc dự lễ viếng đồng chí Võ Văn Kiệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.061
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234