Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4224/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý điều lệ thí điểm chuyển TCTy Hàng không theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Số hiệu: 4224/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4224/LĐTBXH-LĐVL
V/v góp ý Điều lệ thí Điểm
chuyển Tổng công ty Hàng không theo mô hình Cty Mẹ - Con

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

 

.

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1423/DMDN-TCTHK ngày 3 tháng 10 năm 2003 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí với đề án chuyển Tổng Công ty hàng không Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Công ty Con.

2. Nhất trí về các nội dung cơ bản của dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tuy nhiên Tổng Công ty cần xem xét thêm một số nội dung sau:

a. Dự thảo điều lệ của Tổng Công ty cần phải xem lại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước sửa đổi, đã được Quốc hội thông qua.

b. Về nội dung Dự thảo điều lệ: cần làm rõ cơ cấu, chức năng về mặt pháp lý của Công ty Mẹ, Công ty Con vì không còn là cơ chế các đơn vị thành viên liên kết như trước mà là cơ chế đầu tư góp vốn, đối với các công ty cổ phần và các công ty con phải đảm bảo đúng quy chế là Công ty Mẹ nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối, vốn góp cổ phần chi phối hoặc có quyền chi phối đối với các Công ty này và phải được ghi vào điều kiện của Tổng công ty.

c. Về kỹ thuật văn bản: Những vấn đề giải thích từ ngữ đã có trong Luật doanh nghiệp nhà nước sửa đổi thì không cần đưa vào trong Dự thảo (ví dụ ở Điều 6), chỉ giải thích những khái niệm chưa rõ.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4224/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc góp ý điều lệ thí điểm chuyển TCTy Hàng không theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202