Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4217/VPCP-KTTH về việc kết quả thực hiện đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4217/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4217/ VPCP-KTTH
V/v kết quả thực hiện đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 62/BC-BVHTTDL ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN (bản chụp kèm theo).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 3 tháng 7 năm 2008./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ VH, TT và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; TTĐT; các Vụ KGVX, TH,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4217/VPCP-KTTH về việc kết quả thực hiện đề án quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118