Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp Nhà nước

Số hiệu: 421/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 18/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 421/LĐTBXH-TL
Về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 421/LĐTBXH-TL NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2003 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Thủ trưởng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997; Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt:

1. Năm 2003, căn cứ các quy định tại Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 và Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý xây dựng và đăng ký định mức lao động; kế hoạch lợi nhuận, đơn giá tiền lương và thẩm định, ra quyết định trước ngày 31/3/2003.

2. Quý I năm 2003, trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương được thẩm định năm 2002.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2003 tình hình giao đơn giá tiền lương năm 2003 và tình hình thực hiện năm 2002 về lao động, tiền lương, thu nhập của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các cơ quan và đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với doanh nghiệp Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106