Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 42/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 7/01/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với lao động dôi dư

Số hiệu: 42/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 07/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v trả lời chế độ đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 3695 đề ngày 29/11/2002 của quí Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trả lời Điểm 1 của công văn nêu trên:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, trường hợp các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang các hình thức mà quý Ban nêu thì không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định nêu trên. Riêng các doanh nghiệp thuộc khối Đảng, đoàn thể được thực hiện theo công văn số 7020/VPCP-ĐMDN ngày 19/12/2002 của Văn Phòng Chính Phủ, về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với doanh nghiệp thuộc các đoàn thể (co công văn kèm theo).

2. Trả lời Điểm 2 của công văn nêu trên như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về Điểm 5 Mục I của Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thỉ:

- Đối với người lao động đang thực hiện nghĩa vụ quân sự không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên.

- Đối với người lao động nghỉ việc nhưng vẫn có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp, nếu đủ Điều kiện theo quy định tại Điểm 5 Mục I của Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên; thời gian để tính chế độ trợ cấp mất việc làm thời gian thực tế làm việc tính đến thời Điểm doanh nghiệp cho nghỉ việc.

- Đối với người lao động tại các lâm trường không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định nêu trên.

- Đối với giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, đề nghị quý Ban gửi đến Bộ nội vụ để xem xét trả lời.

3. Trả lời Điểm 3 của công văn nêu trên như sau:

- Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 củ Chính phủ, nếu người lao động được tái tuyển dụng vào làm việc ở doanh nghiệp đã cho thôi việc hoặc ở doanh nghiệp nhà nước thì phải hoàn trả lại hai Khoản trợ cấp (1 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước và năm triệu đồng), nếu làm việc trong các đơn vị khác thì không phải hoàn lại số tiền đã nhận theo quy định tại Nghị định nêu trên.

- Một số nội dung đối với người lao động thuộc Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước có thời gian hoạt động không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp như:

Về tiền lương, phụ cấp lương để tính chế độ được áp dụng theo quy định tại Mục 1 Thông tư số 11/2002/TTBLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Về thẩm định phê duyệt hồ sơ đề nghị Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư, được thực hiện theo quy định tại Điểm 3 Mục I Thông tư số 11/2002/TTBLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội./.

 

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 42/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 7/01/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với lao động dôi dư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253