Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 414/VPCP-KGVX cấp tạp chí Hồn Việt cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 414/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 414/VPCP-KGVX
V/v cấp tạp chí Hồn Việt cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hội Nhà văn Việt Nam (tờ trình số 118 TTr-HNV ngày 15 tháng 6 năm 2009); ý kiến của Ủy ban Dân tộc (công văn số 534/UBDT-TT ngày 14 tháng 7 năm 2009) và các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (công văn số 2442/BVHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 7 năm 2009), Thông tin và Truyền thông (công văn số 2448/BTTTT-CBC ngày 06 tháng 8 năm 2009), Tài chính (công văn số 11211/BTC-HCSN ngày 07 tháng 8 năm 2009) về việc nhà nước đặt hàng tạp chí Hồn Việt để cấp (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Danh mục các loại báo, tạp chí Nhà nước đặt hàng để cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015 (trong đó có xem xét đến tạp chí Hồn Việt), trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2010.

2. Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt Danh mục nói trên, không xét duyệt bổ sung các báo, tạp chí mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc, Hội Nhà văn Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin & Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 414/VPCP-KGVX cấp tạp chí Hồn Việt cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35