Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4134/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/11/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đăng ký nội quy lao động

Số hiệu: 4134/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 19/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4134/LĐTBXH-LĐVL
V/v Đăng ký nội quy lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore

Trả lời Công văn số 379/CV-BQL ngày 31 tháng 10 năm 2003 của quý Ban về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều38 của Bộ luật Lao động quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động không hoàn thành công việc theo hợp đồng, nhưng doanh nghiệp mà quý Ban nêu lại áp dụng quy định này để xử lý kỷ luật lao động là không đúng với quy định của pháp luật lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động, trong trường hợp người lao động không hoàn thành định mức lao động (có thể tính theo tháng), người sử dụng lao động phải nhắc nhỏ bằng văn bản ít nhất hai lần mà người lao động vẫn không khắc phục thì mới được chấm dứt hợp đồng lao động.

Đề nghị quý Ban hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi lại nội dung trong nội quy lao động đăng ký với quý Ban cho phù hợp với pháp luật lao động.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4134/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/11/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đăng ký nội quy lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238