Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4082/VPCP-KGVX về Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức Chương trình “Lễ hội Rồng” nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4082/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4082/VPCP-KGVX
V/v Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức Chương trình “Lễ hội Rồng” nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1765/BVHTTDL-HTQT ngày 26 tháng 5 năm 2010) và ý kiến của các Cơ quan: Bộ Ngoại giao (công văn số 1472/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 27 tháng 4 năm 2010), Bộ Công an (công văn số 1232/BCA-A81 ngày 21 tháng 5 năm 2010), Ban Tuyên giáo trung ương (công văn số 5473-CV/BTGTW ngày 19 tháng 4 năm 2010) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn ngày 01 tháng 3 năm 2010) về việc Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức chương trình “Lễ hội Rồng” nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội thực hiện chương trình “Lễ hội Rồng” nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phê duyệt kịch bản, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội thực hiện theo đúng kịch bản, đảm bảo an ninh, trật tự.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.         

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an;
- Ban Tuyên giáo TW;
- BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4082/VPCP-KGVX về Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội tổ chức Chương trình “Lễ hội Rồng” nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


935
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10