Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4051/VPCP-QHQT kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4051/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4051/VPCP-QHQT
V/v kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Tài chính;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 1916/TTr-BNG-ASEAN ngày 31 tháng 5 năm 2010 về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và 15 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình nêu trên.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm.

3. Kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm lấy từ dự toán dành cho các hoạt động ASEAN năm 2010 đã được phê duyệt của các Bộ, cơ quan liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan, địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4051/VPCP-QHQT kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


932
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144