Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 404/SVHTT-NSVH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA-THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/SVHTT-NSVH
V/v hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phòng VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin.

Sở Văn hóa Thông tin hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa (đính kèm biểu mẫu chấm điểm và bảng chấm điểm). Các văn bản hướng dẫn trước đây về danh hiệu gia đình văn hóa nay không còn phù hợp với nội dung quy chế công nhận ban hành năm 2006.

Đề nghị các Phòng VHTT-TT phối hợp Mặt trận Tổ quốc triển khai hướng dẫn, áp dụng thực hiện từ năm 2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (phối hợp)
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

Huyện, (Thị xã, Thành phố): ……

Xã, (phường, thị trấn): …………..

Thôn, Tổ dân phố: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 200

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM
GIA ĐÌNH ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

Họ và tên chủ hộ: ..................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

TT

NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM

ĐIỂM CHUẨN

ĐIỂM ÂM

GIA ĐÌNH TỰ CHẤM

NHẬT XÉT TỔ DÂN CƯ

01

Tiêu chuẩn 1: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

Tiêu chí 3:

Tiêu chí 4:

10 điểm

10 điểm

20 điểm

10 điểm

 

 

 

02

Tiêu chuẩn 2: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

Tiêu chí 3:

Tiêu chí 4:

Tiêu chí 5:

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

10 điểm

 

 

 

03

Tiêu chuẩn 3: Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

(50 điểm)

 

 

 

Tiêu chí 1:

Tiêu chí 2:

30 điểm

20 điểm

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐIỂM

150 điểm

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ DÂN CƯ

CHỦ HỘ
(Ký tên)

 

BIỂU MẪU CHẤM ĐIỂM

GIA ĐÌNH ĐẠT TIÊU CHUẨN VĂN HÓA

Tiêu chuẩn I: Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. (50 điểm)

Tiêu chí 1: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước và quy ước, hương ước cộng đồng; (10 điểm)

Tiêu chí 2: Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; (10 điểm)

Tiêu chí 3: Không sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; (20 điểm)

Tiêu chuẩn 4: Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua, các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan của địa phương (10 điểm).

Tiêu chuẩn II: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng (50 điểm)

Tiêu chí 1: Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau, có trách nhiệm nuôi dạy con cái, con cháu hiếu thảo với bố mẹ, ông bà; (10 điểm)

Tiêu chí 2: Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên; (10 điểm)

Tiêu chí 3: Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba; (10 điểm)

Tiêu chí 4: Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; (10 điểm)

Tiêu chí 5: Đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động: hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng. (10 điểm).

Tiêu chuẩn III: Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả (50 điểm)

Tiêu chí 1: Kinh tế gia đình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên; (30 điểm)

Tiêu chí 2: Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập (20 điểm)

Tổng cộng: 150 điểm

Cách tính:

+ 145 điểm trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

+ Điểm âm là điểm bị trừ tương ứng điểm chuẩn (tại tiêu chí 3 trong tiêu chuẩn 1: tại tiêu chí 2 và 3 trong tiêu chuẩn 2)

+ Các tiêu chí khác tùy mức độ đạt hay chưa đạt để cho điểm nhưng không hơn điểm chuẩn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 404/SVHTT-NSVH ngày 26/07/2007 hướng dẫn chấm điểm gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa do Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.379

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139