Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 399/LĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp thu hút huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 399/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 17/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 399/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút huyện đảo CôTô tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1833/UB ngày 06/12/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ghi tại trích yếu; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1272/TC/CSTC ngày 12/02/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. áp dụng mức phụ cấp thu hút mức 50% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc ở huyện đảo côtô tỉnh Quảng Ninh bao gồm:

- Cán bộ giữ chức vụ dân cử, bầu cử trong các cơ quan chính quyền Đảng, Đoàn thể của huyện.

- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính và các tổ chức sự nghiệp;

- Cán bộ, công nhân viên trong cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Công nhân viên chức trong các Doanh nghiệp nhà nước.

2. Nguồn kinh phí và cách chi trả:

a. Nguồn kinh phí để thực hiện phụ cấp thu hút nêu trên được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các đối tượng hưởng lương trực tiếp từ ngân sách Nhà nước thì nguồn kinh phí được tính vào định mức chi thường xuyên hằng năm của ngân sách địa phương;

- Đối với các đối tượng không trực tiếp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thi đơn vị tự bố trí nguồn trong kinh phí hoạt động của mình;

- Đối với các doanh nghiệp thì phụ cấp thu hút được tính vào đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

b. Cách chi trả theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

3. Thoả thuận trên được áp dụng từ ngày 01/01/2003 cho đến khi thực hiện Điều chỉnh các chế độ phụ cấp theo chương trình cải cách chế độ tiền lương nhà nước trong thời gian tới.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ vào thoả thuận tại văn bản này chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện đảo Cô Tô và các cơ quan chức năng thực hiện đúng đối tượng, mức phụ cấp quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG
 BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
LÊ DUY ĐỒNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 399/LĐTBXH ngày 17/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp thu hút huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0