Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3911/LĐTBXH-TL ngày 31/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Số hiệu: 3911/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 31/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3911/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2003 Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Trả lời công văn số 1507/CV-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Tổng Công ty Giấy Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 481 TCDN/CN ngày 23 tháng 10 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đơn giá tiền lương năm 2003 như sau:

1. Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các dây chuyền cũ của 7 doanh nghiệp thành viên, gồm: Công ty Giấy Bãi Bằng, Công ty Giấy Việt Trì, Nhà máy Giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà máy Giấy Vạn điểm, Công ty Giấy Đồng Nai, Công ty Giấy Tân Mai, Nhà máy Giấy Bình An thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam là 738.946 đồng/tấn, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh như sau:

- Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) là 166.994 tấn;

- Tổng doanh thu: 1.607.197 triệu đồng

- Lợi nhuận: 14.429 triệu đồng

- Nộp ngân sách: Theo Luật định

Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản phẩm thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch:

- Tổng sản phẩm thực tế thực hiện đến dưới 110% so kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng sản phẩm thực tế thực hiện đạt tư 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc;

- Tổng sản phẩm thực tế thực hiện đạt tư 120% trở lên so kế hoạch, thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Giấy Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với 7 doanh nghiệp thành viên nói trên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên.

2. Đối với dây chuyền mới, gồm: dây chuyền Giấy bao gói cao cấp của Công ty Giấy Việt Trì; dây chuyền Giấy xi măng của Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ; dây chuyền Giấy in của Nhà máy Giấy Vạn điểm, quỹ tiền lương của cán bộ, công nhân viên được tính bằng hệ số lương cấp bậc, kể cả các khoản phụ cấp lương hiện hưởng theo Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định (tại thời điểm hiện nay là 290.000 đồng/tháng) với số lao động thực tế sử dụng bình quân trong năm theo tiến độ sản xuất của mỗi dây chuyền.

3. Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiền lương bình quân theo đơn giá không được cao hơn mức lương bình quân theo đơn giá của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo.

4. Tổng Công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính tình hình thực hiện lao động, tiền lương theo đơn giá bằng văn bản để theo dõi, kiểm tra.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3911/LĐTBXH-TL ngày 31/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116