Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3901/VPCP-KGVX về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3901/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3901/VPCP-KGVX
V/v tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2126/BHVTTDL-NTBD ngày 10 tháng 6 năm 2008), Bộ Ngoại giao (công văn số 1844/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 10 tháng 6 năm 2008), Bộ Công an (công văn số 1170/V11 ngày 10 tháng 6 năm 2008) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 10/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008) về việc xin phép đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới (MRS WORLD PAGEANT) năm 2009, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới năm 2009 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ý kiến các cơ quan liên quan tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Công an và các Bộ, ngành liên quan, Công ty Cổ phần quảng cáo và Hội chợ thương mại CIAT tổ chức cuộc thi Hoa hậu nêu trên thành công, an toàn và theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Công ty cổ phần quảng cáo và Hội chợ thương mại CIAT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, NC, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3901/VPCP-KGVX về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.837
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234