Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 39/UB về việc quản lý các máy ghi và phát hình bằng băng từ (Vidéo Tapes Recorder) nhập vào thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 06/01/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 39/UB
Về việc quản lý các máy ghi và phát hình bằng băng từ (Vidéo Tapes Recorder) nhập vào thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 1982

 

Kính gởi :

- Thủ trưởng các sở, ban ngành của Thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.
- UBND các quận huyện

 

Hện nay có một số cơ quan và cá nhân trong thành phố sử dụng loại máy và phát hình (VTR) bằng băng từ hình (Vidéo Tapes) gồm có các loại chuyên dụng, bán chuyên dụng và dân dụng. Các băng từ hình này, thường là ghi hình màu, và xuất xứ từ các nước tư bản chủ nghĩa nhập vào thành phố không qua kiểm duyệt nội dung của các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ chính trị - văn hóa. Trong lúc chờ đợi chủ trương của Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Văn hóa và thông tin, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời quy định như sau :

1. Nhân dân được phép sử dụng máy ghi và phát hình dân dụng và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa thông tin thành phố phối hợp với Đài Truyền hình thành phố về nội dung băng từ ghi và phát hình.

Đối với các máy ghi hình bán chuyên dụng, ai muốn sử dụng phải đăng ký kê khai với Đaì Truyền hình thành phố, và chịu sự quản lý của cơ quan này về nội dung băng từ ghi và phát hình.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Đài Truyền hình thành phố phân định các loại máy ghi và phát hình bằng băng từ thuộc loại dân dụng bình thường, hoặc loại đặc biệt do Nhà nước quản lý. Đài Truyền hình thành phố được quyền trưng mua các máy ghi và phát hình chuyên dụng có tại thành phố, hoặc gởi từ nước ngoài vào thành phố, kể cả những phụ tùng và thiết bị phụ của loại máy này, và được sử dụng theo sự chỉ đạo của Thuờng trực Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Các cơ quan chức năng cần dùng các lại máy này (trừ cơ quan Đài Truyền hình thành phố, Sở Văn hóa và thông tin, Phân cục Hải quan, cơ quan điện đài và an ninh của quân đội và công an) cần báo cáo Thuờng trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc cho phép sử dụng. Cơ quan nào đã có loại máy này cần báo cáo ngay số lượng máy, số lượng băng từ hình, nội dung của mỗi cuộn băng từ hình (báo cáo gởi về Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và đài Truyền hình thành phố).

3. Các cơ quan chức năng và nhân dân ai muốn thu băng từ hình để bán hoặc gởi cho Việt kiều và khách nước ngoài phải được Đài Truyền hình kiểm duyệt nội dung trước khi lưu hành.

4. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Đài Truyền hình thành phố xác định, phân loại các máy nói trên và kiểm duyệt tất cả các loại băng từ hình, nhập, xuất và lưu hành trong thành phố và được thu lệ phí kiểm duyệt. Trong công tác kiểm duyệt băng từ hình, Đài Truyền hình thành phố cần nêu nhận xét báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên huấn Thành ủy và Ban Khoa giáo Thành ủy để xin ý kiến, trước khi quyết định cho lưu hành.

5. Phân cục Hải quan thành phố là cơ quan chức năng kiểm tra ở các cửa khẩu, chỉ cho xuất nhập các loại máy Vidéo, các băng từ hình sau khi có giấy phép của cơ quan và thi hành đúng các thể lệ, thủ tục khai báo, kiểm tra theo pháp luật hiện hành và các quy định nêu trên.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 39/UB về việc quản lý các máy ghi và phát hình bằng băng từ (Vidéo Tapes Recorder) nhập vào thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.802

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241