Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3867/VPCP-VX về việc đề nghị công nhận là di sản văn hóa thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3867/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3867/VPCP-VX
V/v đề nghị công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa-Thông tin;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh Phú Thọ (công văn số 1331/UBND-VX1 ngày 20 tháng 6 năm 2007) về việc công nhận "Di tích lịch sử Đền Hùng và Di tích khảo cổ học đồng thau sắt sớm ở Phú Thọ" là di sản văn hóa thế giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu và lập hồ sơ "Di tích lịch sử Đền Hùng và Di tích khảo cổ học đồng thau sắt sớm ở Phú Thọ", trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Ủy ban Quốc gia UNESCO của VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: ĐP, QHQT, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3), DVT.23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3867/VPCP-VX về việc đề nghị công nhận là di sản văn hóa thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.733

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40