Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3865/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 28/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị gửi tờ rơi về xuất khẩu lao động

Số hiệu: 3865/LĐTBXH-QLLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v đề nghị gửi tờ rơi về XKLĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu lao động, trong thời gian qua chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định, số lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng lên hàng năm, hoạt động xuất khẩu lao động đã dần đi vào đời sống xã hội, góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho một bộ phận người lao động. Có được kết quả nói trên là nhờ một vào hoạt động thông tin tuyên truyền kịp thời của các cấp, các ngành và cơ quan thông tin đại chúng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người lao động chưa nắm bắt được thông tin về chế độ chính sách, công tác tuyển chọn lao động của doanh nghiệp, thủ tục, hồ sơ và quy trình đi làm việc ở nước ngoài... nên vẫn còn xảy ra tình trạng cò mồi, lừa đảo gây thiệt hại cho người lao động và làm ảnh hưởng đến chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu lao động của Đảng và Nhà nước ta.

Để giúp người lao động có thêm thông tin về các chủ trương, chính sách, các quy định trong xuất khẩu lao động, thông qua đó hạn chế tình trạng lừa đảo, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã biên soạn nội dung và cho phát hành tờ rơi “Một số điều cần biết đối với người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài” để cung cấp cho các cơ quan quản lý và mọi người lao động.

Đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ nhu cầu thông tin về xuất khẩu lao động của người dân trên từng địa bàn, gửi số lượng tờ rơi phù hợp về từng quận, huyện, thị xã; đôn đốc, giám sát các quận, huyện, thị xã phân bổ lượng tờ rơi hợp lý về từng xã, phường để niêm yết và cung cấp cho nhân dân.

Sau khi thực hiện việc gửi tờ rơi về từng xã, phường, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp thông tin góp ý về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước).

 

 

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3865/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 28/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị gửi tờ rơi về xuất khẩu lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70