Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 386/LĐTBXH-TCCB thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 386/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 04/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 386/LĐTBXH-TCCB
V/v thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương  

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 19/10/2009, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7296/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, trước đây chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, nay chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong các hoạt động thuộc lĩnh vực người tàn tật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 386/LĐTBXH-TCCB thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.146
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17