Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3731/CV-BTCTW hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 3731/CV-BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Đức Hạt
Ngày ban hành: 16/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 3731-CV/BTCTW
Về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trungương Đảng về ''Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ'', Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 05 – HD/BTCTW ngày 25/5/2007 về ''Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng''.

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung một số nội dung như sau:

1. Xây dựng tiêu chí về đạo đúc, tác phong theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở các tiêu chí về đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị (đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng), chi bộ cụ thể hoá thành các tiêu chí cho sát hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của chi bộ và cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

2. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ.

a. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

- Chi bộ phân công đảng viên sưu tầm tài liệu về tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh sát hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để phổ biến, học tập trong chi bộ.

- Trong kiểm điểm kết quả công tác của chi bộ hằng tháng, chi uỷ có nhận xét, đánh giá việc thực hiện Cuộc vận động của chi bộ và của từng đảng viên trong chi bộ.

- Chi uỷ cần chủ động chuẩn bị nội dung và tổ chức cho chi bộ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (mỗi năm, chi bộ tổ chức sinh hoạt về chuyên đề này ít nhất một lần).

b. Trong các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của chi bộ.

Chi uỷ báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của chi bộ; nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; biểu dương những gương đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động của chi bộ và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên.

- Mỗi kỳ sơ kết, tổng kết, chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí về đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Cuộc vận động; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chi đạo thực hiện./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Đức Hạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3731/CV-BTCTW hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.035
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127