Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3728/BVHTTDL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3728/BVHTTDL-VP
V/v Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ I và Đại hội đại biểu ĐCSVN lần thứ XI

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh - thành.

 

Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:

1) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành nhằm triển khai thực hiện thắng lợi 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2010, với phương châm “Nâng cao chất lượng hiệu quả công trình, tác phẩm, sản phẩm, thành tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

2) Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và các hình thức hoạt động phong phú khác tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại cơ quan, đơn vị, tiến hành chỉnh trang cảnh quan trụ sở, cây xanh, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc và trên địa bàn.

3) Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đề xuất khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành tại cơ sở.

4) Ngay sau Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I, có kế hoạch quán triệt, triển khai các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, theo phương hướng, nội dung đã được Đại hội thông qua. Chú trọng nâng cao chất lượng của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua hiện có gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ mở các chuyên trang, chuyên mục với diện tích và thời lượng thích đáng để tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (THTT.1). KA.120

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỜNG




Lê Khánh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3728/BVHTTDL-VP ngày 21/10/2010 đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.686

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!