Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3726/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 157-TB/TW ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ban Bí thư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3726/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3726/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 157-TB/TW ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai ý kiến của Ban Bí thư về hoạt động hướng đạo hiện nay tại một số tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Bí thư về hoạt động hướng đạo hiện nay tại một số tỉnh, thành phố theo Thông báo số 157-TB/TW ngày 20 tháng 5 năm 2008; chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và sớm triển khai các chương trình hành động tập trung làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên trong các nhà trường về việc hướng đạo, đáp ứng với yêu cầu và tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ, các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: NC, ĐP, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3726/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 157-TB/TW ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ban Bí thư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74